• مدیریت مصرف منابع آبی و بهره‌وری از آب‌های نامتعارف
 • اصلاح و افزایش حاصل‌خیزی خاک‌های کشاورزی
 • تولیدات دامی، شیلات و آبزی‌پروری
 • دامپزشکی (بهداشت، تشخیص و درمان)
 • کاهش ضایعات کشاورزی، فرآوری و بسته‌بندی موادغذایی
 • کنترل آفات، بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه تولید انرژی‌های پاک
 • ماشین‌های کشاورزی، مکانیزاسیون و کشاورزی دقیق
 • تولید و فرآوری گیاهان دارویی
 • تبدیل زایدات کشاورزی به محصولات با ارزش افزوده
 • حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
 • کنترل کیفیت فرآورده‌های کشاورزی (نانوحسگرها)
 • رویکردهای کارآمد ترویج و فرهنگ‌سازی مصرف محصولات نانو: فرصت‌ها و چالش‌ها
 • تحلیل اقتصادی و اجتماعی توسعه محصولات نانو در کشاورزی
 • توسعه نانوفناوری کشاورزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 • ارزیابی ایمنی، مقررات و استانداردهای ملی و بین‌المللی در نانوفناوری کشاورزی