• ایجاد فضای تعامل و هم‌اندیشی علمی بین پژوهشگران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف کشاورزی و نانوفناوری
  • ارائه دستاوردهای جدید علمی، پژوهشی و فناوری اساتید، دانشمندان، پژوهشگران و بخش خصوصی مرتبط با کشاورزی و نانوفناوری
  • نقد و بررسی وضعیت فعلی کاربرد نانوفناوری در کشاورزی و چشم‌اندازهای آینده
  • ارائه تجارب موفق بین‌المللی و تعیین نقشه راه توسعه
  • بحث و تبادل نظر پیرامون جایگاه نانوفناوری در تولید، اقتصاد و سلامت محصولات کشاورزی
  • معرفی کمیته نانوفناورزی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع ممیزی، سیاست‌گذاری، همکاری در تدوین استانداردها
  • ضوابط و آیین‌نامه‌های صدور مجوز مصرف محصولات مرتبط تهیه شده بر پایه نانوفناوری
  • برگزاری جلسات هم‌اندیشی و میزگردهای تخصصی با حضور مسئولین اجرایی، صاحب‌نظران و مشارکت بخش خصوصی
  • به منظور بررسی چالش‌های فراروی توسعه کاربرد نانوفناوری در کشاورزی
  • انعکاس نتایج پژوهش‌های انجام شده به بخش‌های اجرایی و بهره‌برداران کشاورزی به منظور برنامه‌ریزی و بهره‌برداری در سطح کلان ملی
  • بحث و تبادل نظر پیرامون زیرساخت‌های لازم برای توسعه نانوفناوری در کشاورزی