1. چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود
تاریخ برگزاری چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی به روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۶ تغییر یافت.
2. ۲۵ بهمن‌ماه؛ آخرین مهلت ارسال مقاله
با توجه به درخواست‌های مکرر متقاضیان، مهلت ارسال مقاله به چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی تا ۲۵ بهمن‌ماه ۹۵ تمدید شد.
3. حمایت از همایش نانوفناوری در کشاورزی
سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های محترم می‌توانند به حامیان چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی بپیوندند.
4. مهلت ارسال مقاله به همایش تمدید شد
مهلت ارسال مقاله به چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی تا تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ تمدید شد.