چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی در فهرستISC قرار گرفت
1396-02-23

چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) ثبت شد. قابل ذکر است این همایش در روزهای 13 و 14 تیرماه در سالن همایش‌های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر - کرج برگزار می‌شود.