چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی مورد تایید ستاد نانو
1396-02-23

 چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی که به همت کمیته نانوفناوری وزارت جهادکشاورزی به طور سالانه برگزار می‌شود، در فهرست همایش‌های مورد تایید ستاد نانو قرار دارد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو سالانه همایش‌هایی را در سراسر کشور در شاخه‌های گوناگون فناوری نانو مورد تایید قرار می‌دهد. دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری فعال در حوزه نانو می‌توانند برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های خود در یکی از این همایش‌ها شرکت نمایند.