شرکت کنندگان محترم می‌بایست برای ارائه مقالات خود به صورت پوستر،فایل زیر را دانلود و تغییرات لازم را اعمال نمایند.

توجه داشته باشید حتماً کد مقاله را در محل مشخص شده وارد نمایید.
(پوستر بدون کد مقاله پذیرش نمیشود)

دقت داشته باشید که پوستر چاپ شده قبل از آغاز مراسم افتتاحیه در محل تعیین شده نصب گردد.

دریافت قالب پوستر مقالات