تمامی متقاضیان شرکت در همایش به غیر از دانشجویان

دانشجویان

 

هزینه ثبت نام تا تاریخ 95/10/15

2/000/000 ریال

1/600/000 ریال

هزینه ثبت نام پس از تاریخ 95/10/15

 

2/500/000 ریال

2/000/000  ریال

  • شرکت کنندگان می‌بایست هزینه مربوط به ثبت‌نام را به حساب بانکی دکتر سرافرازی دبیر اجرایی همایش واریز نمایند و سپس به ورود به حساب کاربری خود در سایت همایش، تصویر فیش واریزی را در بخش صدور صورتحساب و هزینه ها آپلود نمایند. ایمیل تایید وضعیت پرداخت ارسال خواهد شد؛ توجه داشته باشید در صورت عدم ارسال ایمیل تایید، حتما از دبیرخانه همایش پیگیری نمایید.

 

شماره کارت ٦٠٣٧٩٩١٨٠٦١٤٣٩٩٠

شماره حساب ٠٣٤٣٦٦٤٣٨٣٠٠١

بانک ملی بنام علیمراد سرافرازی

 

  • هزینه ثبت‌نام بابت کتابچه برنامه همایش، لوح فشرده حاوی مقالات، ناهار و پذیرایی بین جلسات (تنها برای فرد ثبت نام کننده) است.
  • هر ثبت‌نام کننده می‌تواند حداکثر دومقاله به همایش ارسال نماید. ثبت‌نام کننده برای ارسال بیش از دومقاله بایستی به ازای هر مقاله سیصد هزار ریال (معادل ۳۰/۰۰۰تومان)، علاوه بر حق ثبت نام اولیه به حساب همایش واریز نماید.
  • آخرین مهلت واریز هزینه تا تاریخ 95/03/10 می‌باشد.
  • دانشجویان باید تصویر کارت دانشجویی معتبر یا مدرکی دال بر اشتغال به تحصیل خود را هنگام ثبت‌نام ارسال نمایند، چنانچه مدرک دانشجویی معتبرنباشد، ثبت نام به صورت آزاد صورت خواهد گرفت. مقتضی است دانش آموختگان محترم به این موضوع توجه نمایند.