کاربرد نانو مواد معدنی در تولیدمثل دام و طیور
کد مقاله : 1065-SINAWEB (R3)
نویسندگان:
1آیه صالحپور *، 2یوسف بلدی، 3علیرحم کریمی
1خوزستان-مسجدسلیمان- اداره امورعشایر شهرستان مسجدسلیمان
2رییس اداره امور عشایر
3مدیرکل اداره امورعشایر استان خوزستان
چکیده مقاله:
چکیده
مواد معدنی نانو به طور گسترده ای در بخش های متنوع از جمله کشاورزی، دام و سیستم های مواد غذایی استفاده می شود. هم‎‌پا با رشد پیشرفت‌های نانو در زمینه‌های دیگر علوم دامی برای تغذیه حیوانات، روش‌های شیمیایی که عمدتا به دنبال تولید مواد معدنی نانو که علاوه بر اینکه ارزان بوده و در زمان کمتری نیز مصرف می‌شوند در حال انجام است. مواد معدنی نانو نیز اثرات قابل توجهی را حتی در دوزهای پایین تر نسبت به مواد معدنی معمولی نشان دادند. مواد معدنی نانو همچنین موجب ارتقاء در رشد بدن، تعدیل سیستم ایمنی و اثرات ضد باکتری در مقایسه با مواد معدنی معمولی می‌باشند. آن‌ها همچنین الگوی تخمیر شکمبه در حیوانات را تغییر می‌دهند، علاوه بر این تاثیر مواد معدنی نانو به منظور افزایش تولیدمثل در دام و طیور گزارش شده است که در شرایط کنونی کشور و طرح بزرگ اقتصاد مقاومتی می‌توان راهکار مناسب و مقرون به صرفه‌ای برای تغذیه دام و طیور و همچنین تولیدمثل آن‌ها باشد.
کلیدواژه ها:
دام، طیور، کشاورزی، مواد معدنی، نانو
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است